Concurs de Contes per al Patge Xiu-Xiu

18è PREMI DE NARRACIONS CURTES PER AL PATGE XIU-XIU

MEMORIAL JOAQUIM PUIGBÒ I MAYOL

El Centre Cultural EL SOCIAL convoca el 18è Premi de Narracions Curtes per al Patge Xiu-Xiu / Memorial Joaquim Puigbò i Mayol, el qual es regirà per les següents:

BASES 

TEMA:  Relacionat amb el cicle Nadalenc.

 OBJECTIU:  Fomentar la imaginació i la creativitat dels infants i adults entorn del Nadal i estimular l’augment de l’ús social de la llengua catalana.

 DESTINATARIS:  Sense límit d’edat i dividits en sis categories:

  • CATEGORIA 1: nens i nenes de Cicle Inicial de Primària (aquesta categoria pot presentar la narració acompanyada d’un dibuix o representació plàstica).
  • CATEGORIA 2: nens i nenes de Cicle Mitjà de Primària.
  • CATEGORIA 3: Nens i nenes de Cicle Superior de Primària.
  • CATEGORIA 4: nois i noies d’ESO.
  • CATEGORIA 5: nois, noies, homes i dones de més de 16 anys.
  • CATEGORIA ADAPTADA : per a tots aquells nois i noies que aprenen una mica més a poc a poc i que necessiten d’un aprenentatge adaptat. En aquesta categoria es tindrà en compte el suport emprat.

PRESENTACIÓ: Un sol autor. Escrits en català, a doble espai i per una sola cara, perfectament llegibles a mà o a ordinador (lletra arial, cos 12), excepte en la categoria adaptada que es podran fer servir pictogrames. L’extensió màxima serà de 4 fulls.

S’hi adjuntarà un sobre tancat, a la part exterior del qual s’indicarà el títol del treball, el pseudònim i l’edat de l’autor. A l’interior constaran les seves dades: nom, cognoms, edat, adreça i telèfon. En el cas de fer la tramesa per correu electrònic, caldrà adjuntar un arxiu amb aquestes dades.

DOTACIONS:    Hi haurà dos premis per categoria, el jurat però, pot concedir tants accèssits com consideri oportú.

 LLIURAMENT:  Els contes es poden entregar en mà o per correu al Centre Cultural EL SOCIAL, carrer de la Font Vella, 40 08221 Terrassa, de 19 a 21 h (dies laborables).

També es poden enviar per correu electrònic a: xiuxiu@elsocial.cat

TERMINI D’ADMISSIÓ:  el dilluns 12 de desembre de 2017

PREMIS: Tots els premiats rebran una figura del patge Xiu-Xiu.

Els primers premis de cada categoria rebran a més a més una distinció reial:

  • A la categoria 1 tindran l’oportunitat de gaudir d’una visita privada de SSMM els Reis d’Orient.
  • A les categories 2, 3, 4 i 5 tindran una invitació especial per acompanyar a SSMM a la cavalcada del dia 5 de gener.

 ENTREGA DE PREMIS:    Els lliurarà el patge Xiu-Xiu el dia 26 de desembre a l’atri de l’ajuntament en l’acte de l’arribada del patge a la nostra ciutat.

 EDICIONS:    L’acceptació d’aquest premi implica la concessió de  tots els drets de l’obra a l’entitat organitzadora.