Sala de Dalt

La Sala de Dalt està a disposició de les diferents empreses de Catering de la ciutat per a organitzar celebracions dels seus clients.
Tanmateix, El Social posa la Sala de Dalt a disposició de les diferents entitats socioculturals de Terrassa per a celebrar activitats que estiguin en consonància amb les característiques de la sala.

Totes les activitats que es realitzen a la Sala de Dalt, (excepte les que organitza la Junta del Social i les diferents seccions, prèvia autorització d’aquesta) estan subjectes al pagament de la quota que s’estableix en funció de l’activitat i l’entitat organitzadora.

Una sala pensada per un ampli ventall d’activitats:

  • Tota mena d’espectacles de petit format que necessitin poca infrastructura com, Cafè Teatre, Concerts musicals, Certàmens lírics i musicals.
  • Exposicions de caràcter internacional i/o extraordinari que pel seu volum o contingut quedin fora de les possibilitats de La Galeria.
  • Sala d’assaig i/o muntatge d’activitats de caràcter multitudinari.
  • Dinars – Sopars de caràcter institucional com La Nit de l’Havanera, el Terrassenc de l’Any i/o celebracions d’Aniversaris.
  • Dinars – Sopars de Germanor a celebrar per les diferents seccions de l’entitat.
  • Dinars – Berenars – Sopars de caire familiar a celebrar pels socis .