Història

 

Els orígens de l’Associació Centre Cultural El Social es remunten al 12 de maig de 1878 en que fou fundat amb el nom de “Joventut Catòlica” per en Gabriel Trias i Badia i amb seu al nº 2 del carrer Sant Jaume.
El creixement de socis els obliga a traslladar-se al carrer de Sant Cristòfol i més tard, el 6 de gener de 1884, inaugura local al carrer de Sant Antoni nº 64.

A finals de 1896, s’instal·là al nº 9 del carrer de la Rutlla. Aquest, va ser un any rellevant en la vida de l’entitat, ja que esdevingué la fusió amb “Associació de Catòlics” entitat paral·lela establerta al pis de la cereria “Antiga Casa Pons” de la Plaça Major i que passà a ser seu de la societat.
Continua encara el peregrinar i obre local a la casa Ventalló del carrer Cremat nº 15.
Per últim a principis de 1901 s’instal·là definitivament a l’actual indret del carrer de la Font Vella nº 40.
 
Però així com l’estatge va quedar definitiu, no passà el mateix amb la denominació la qual el febrer de 1911, canvia a nomenar-se “Centre Social” per considerar-lo més adient a les finalitats que es proposa.
I encara el 1943, per imposició governativa i per no ser confós amb altres organismes oficials, va haver de prendre, segons la llengua oficial, el de “Centro Social Católico”.
I per últim, més tard, una vegada alliberats d’aquella imposició lingüística, aquell que havia estat el seu nom parlat i gairebé mai escrit, el de “Centre Social Catòlic”.
El 10 de novembre de 2007 es pren el nom de “Centre Cultural El Social“, per a fer una més clara diferenciació amb la Fundació Centre Social Catòlic i i darrerament canvia a “Associació Centre Cultural El Social“.
 
L’Associació Centre Cultural El Social es troba en posessió de la Medalla de la Ciutat i del Diploma de Serveis Distingits de la Diputació de Barcelona.
 
 
 
119 142