Espais

La Fundació Centre Social Catòlic cedeix a l’Associació Centre Cultural El Social diferents espais que estan a disposició de les seccions i que es poden llogar.

Per més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres. secretaria@elsocial.cat  93 783 19 17