La Junta Directiva

 

L’Assemblea General, reunida en sessió extraordinària el 16 de novembre de 2019, ha aprovat la constitució de la Junta Directiva de l’Associació Centre Cultural El Social quedant establerta segons el següent quadre:

 

PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIÓ
President Ricard Figueras Massaguer
Secretari Esteve Garrigó Ruíz
Tresorer i Vicepresident II Joan Moliné Oliva
Activitats Socioculturals i Vicepresident I Jordi Ballarà Fullola
Activitats Esportives i Utilització d’Espais Joan Moliné Oliva
Comunicació i Xarxes Socials Rosa Pastor Castellón
Manteniment Salvador Messalles Argelich i Miquel Gabarró Galobardes
Arxiu Lluïsa Figueras Dueñas
PORTAVEUS DE LES SECCIONS
Bàsquet Joan Moliné Oliva
Coral Salvador Messalles Argelich
Esbart Laia Miranda Elias 
Escacs Albert Calle
Sardanes Jaume Pérez Plans
TAP Josep Aliart Llugany
TAST Antonio Nacenta Torres
Teatre  Joan Salvador Fabregat
Grada Jove Gemma Ferrer García i Oriol Salvador Fernández