Terrassenc de l’any

És per tal de reconèixer els mereixements dels ciutadans terrassencs que l’any 1969
l’Associació Centre Cultural El Social instituí el TERRASSENC DE L’ANY

“Existeixen molts actes en el quefer quotidià d’una ciutat, que neixen i moren diguem-ne ràpidament… Altres d’aquests afanys i iniciatives atenyen una envergadura més gran gràcies, en ocasions, a una sèrie de factors imprevistos que, ben conjugats, possibiliten que aquella modesta intenció inicial aconsegueixi una indubtable transcendència en la vida cívica de Terrassa”
Josep Boix

“procedeix proposar que la significació cronològica d’un any sigui canviada per la de “Terrassenc d’Honor” i que com a tals, formin no diré una associació a l’estil de les jerarquitzades per honors i distincions que a nivell del país o d’Estat tenen totes les nacions, però sí un grup volenterós que pugui ésser col·lectivament consultat, requerit, escoltat i mai oblidat, en les decisions ciutadanes, quasi com una espècie de senat terrassenc…”
Francesc Torrella Niubó

El nom, com és natural, no s’ha canviat i any rere any les terrassenques i terrassencs honorem un petit grup d’aquests conciutadans nostres que des de les seves respectives activitats i per diferents motius, es fan creditors d’aquest títol.

Terrassencs de l’any 2021

Terrassencs de l’any 2019

Terrassencs de l’any 2018

Terrassencs de l’any 2017

Terrassencs de l’any 2016

Terrassencs de l’any 2015

Terrassencs de l’any 2014